SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

OM kód: 203030/034 | 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

Intézmény logo

Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Történet

Történet

Az iskola története

Iskolánk a 2021/2022-es tanévben ünnepelte alapításának 75. évfordulóját.

Három emberöltő történelme fér bele ebbe a 75 évbe, három korszak, ha nem is pontosan háromszor huszonöt év. A kezdeteket nevezték „hőskornak”, a hetvenes-nyolcvanas éveket „arany kornak vagy fénykornak” említik, a „jelen kor” lesz az, amit a jövő nemzedékének a feladata elnevezni.

1945 augusztusában a II. világháború még épp csak véget ért, még Ideiglenes Kormány vezette az országot, amikor az anyagi és kulturális értelemben is elmaradott térségben, ahogy akkor mondták a „sötét Bihar”-ban a szülők és pedagógusok egy csoportja kezdeményezte egy általános műveltséget adó középiskola életre hívását. Mai tanárnak, diáknak elképzelhetetlen körülmények között, de tiszteletet és csodálatot érdemlő lelkesedéssel és kitartással indították el elődeink 1946 szeptemberében a gimnáziumot. A legalapvetőbb feltételekért, egy fűtött tanteremért, egy üvegezett ablakú, szalmazsákkal, katonaládával berendezett kollégiumi szobáért is regénybe illő küzdelmeket vívtak az iskolaalapítók, élükön Sárdi János igazgató úrral. Csak 1947-re lett saját épülete a gimnáziumnak, de ezt is hamar kinőtte az egyre nagyobb tanulói létszám miatt. 1956 őszén költözött a volt honvédlaktanya épületeibe, ami ma a Bessenyei György Technikum otthona. Itt volt elegendő hely a rohamosan növekvő, újabb osztályokkal, újabb szakképzésekkel bővülő intézménynek. A hatvanas évek második felére a megye legnagyobb középiskolája lett az intézmény, a tanulói létszám elérte a közel ezer főt.

 Aztán új fejezetet nyitott a város fejlődése az iskola életében, 1969-ben átadták a mostani épületünk elődét. Ez nemcsak költözéssel járt, hanem az anyaiskola kettéválásával is. Az eredeti épületben maradt az újonnan alapított Zalka Máté Szakközépiskola, az új épületben, új névvel kezdte meg a tanévet az Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola.

Kezdetét vehette az iskola történetének egy új szakasza, amely Falucskai Jenő igazgató úrnak és az akkori, méltán legendás hírű tanári karnak, valamint a tehetséges tanulóifjúságnak köszönhetően elhozta a fénykort. Ekkor az Arany dobogós helyen állt a megye középiskoláinak a rangsorában. Köszönhető ez a kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeknek, és a magas arányban főiskolára és egyetemre sikeresen felvételiző tanulói létszámnak. Eközben 1971-ben átadták a gimnázium épülete mellett az új kollégiumot, amely Szabó Pál nevét viselte, és 2011-ig adott otthont a mintegy 40 környező településről itt tanuló diáknak.

1963-ban a közgazdasági szakközépiskolai képzés Sebők György irányításával veszi kezdetét. A kórház fejlődése nyomán fellépő szakember igény kielégítésére 1969-ben Dr. Muraközi Istvánné vezetésével indult el az egészségügyi szakképzés, amely azóta is meghatározó szerepet tölt be az iskola életében.

Szabó Ferenc 1947-ben alapította meg a Gyors- és gépíró szakiskolát, amely később felvette az iskolaalapító nevét. A közgazdasági szakképzéssel évről évre szorosabbra fűződött a kapcsolatuk, majd önálló tagozatként 1999-ben integrálódott a szakközépiskolába. Érettségire épülő szakképzésként, majd a békéscsabai főiskola kihelyezett felsőfokú szakképzéseként működött egészen 2013-ig.

A történetünk harmadik fejezetében, a jelenben is jelentős események, fejlesztések alakítják az iskola arculatát. 2009 és 2010 között az épület teljes felújítására, bővítésére került sor. 2013-ban az Öveges Program keretében átadott természettudományos labor, mely most is sikeresen működik, modern technikai hátteret biztosít a magas szintű természettudományos és egészségügyi oktatásnak.

Az elmúlt 10 évben a szakképzés számos változáson, szerkezetátalakításon ment át, melyhez igyekeztünk rugalmasan alkalmazkodni. 2016-ban az iskola fenntartását, illetve közvetlen működtetését a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vette át, amely lendületes, jól látható fejlődést hozott. A gördülékeny napi működést, az iskola karbantartásának, felújításának folyamatos lehetőségét, és elsősorban a szakképzést szolgáló eszközpark látványos gyarapodását biztosítja. Ide sorolhatók az informatikai eszközök, lego robotika, kondipark, okostáblák, mintakórterem. Bővült az iskolai felszerelés a diákok kikapcsolódását, kényelmét szolgáló bútorokkal, játékokkal, sporteszközökkel. Tanulóink utazhatnak terepgyakorlatra, tanulmányi és sportversenyekre.

A munkaerőpiaci elvárások, a makrogazdasági kihívások, a 4. ipari forradalom szükségessé tették a szakképzés átalakítását. 2020-ban indult el az ötéves technikumi képzés, amely egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.

Az intézménynek a 75 éves fennállása óta többször változott a neve, a képzési szerkezete, de ami nem változott, a szellemisége.

Tisztelettel adózunk elődeinknek, mert nekik köszönhetjük az iskola hagyományait, hírnevét. Ők azok, akik egy stabil és a közösséget megtartó értékrendet, mint egy 75 éves fának a gyökereit és törzsét megalkották. Gyökerek és törzs nélkül életképtelen lenne a fa. Az élet hordozói a friss hajtások, a ma oktatói testülete, akik közül többen diákok is voltak itt egykoron.

Legnagyobb kihívásnak azt tartjuk, hogy miközben keressük iskolánk helyét és szerepét a formálódó oktatáspolitikában, az eredményeinket folyamatosan fejlesszük, az iskola hagyományos értékrendjét viszont tartsuk meg.


Partnereink

SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum


Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

Telefon: +36 54/402-250

E-mail: titkarsag@arany.berettyoujfaluiszc.hu

OM azonosító: 203030/034


2024Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum