SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

OM kód: 203030/034 | 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

Intézmény logo

Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Bemutatkozás

Bemutatkozás

BEMUTATKOZÁS

 

A Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum a 2021/2022-es tanévben ünnepelte 75. tanévét. Az iskola az 1946-ban történt alapítása óta mindig is jelentős szerepet töltött be a bihari térség oktatási-kulturális életében. Az itt végzett, szakképzettséget szerzett volt tanítványok a város és a környező települések egészségügyi, oktatási, pénzügyi, közigazgatási intézményeiben, sok esetben azok élén, vagy az üzleti, gazdasági szektorban vállalkozóként megállják a helyüket.

Az intézmény mai arculatát meghatározó jelentős változás 2016. július 1-én történt, iskolánk a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum kötelékébe került. Ez minőségi változást hozott az iskola életébe, úgy, hogy az iskola szakmai önállósága megmaradt. A képzési szerkezet kialakítását, a rövid és hosszútávú terveket a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum célrendszeréhez igazítva, a fenntartói irányelvekre, a Szakképzés 4.0 stratégiára és Berettyóújfalu, valamint a kistérség gazdasági, munkaerőpiaci  tendenciáira alapozzuk, mindamellett  a helyi értékeket és hagyományokat, a kialakult jó gyakorlatokat is igyekszünk megtartani.

Célunk az iskolánk szűkebb és tágabb vonzáskörzetéhez tartozó gazdálkodó szervezetek, egészségügyi és szociális szolgáltató intézmények változó munkaerőpiaci igényeinek kiszolgálása. Iskolánk innovatív, magas színvonalú oktató-nevelő munkát végző oktatói testülete biztosítja az itt tanulók számára a korszerű szakmai tudás és a felsőoktatásba való tovább lépéshez szükséges ismeretek megszerzését. 

Küldetésünk a tanulók egyéni igényeire való odafigyelés a felzárkóztatástól a tehetséggondozásig. A Bihari kistérségben a munkaerőpiac mindenkori igényeihez alkalmazkodni tudó, a megszerzett tudást közép- vagy felsőfokon fejleszteni képes szakemberek képzése és továbbképzése.

Eredményesen felkészíteni a tanulókat az érettségi vizsgára, a felsőoktatásban történő továbbtanulásra, valamint a technikusi végzettség megszerzésére.

Kilencedikeseink fejlesztése mérési-értékelési modellel történik, amelynek kidolgozásában és megismertetésében intézményünk nagy szerepet játszott és munkánk elismeréseképpen mentoráló intézményi címet kaptunk.

Jelenleg a 9-12. évfolyamokon a tanulók 20%-a rendelkezik nyelvvizsgával, csak a gimnáziumot tekintve a tanulók 34%-a. A 2021/2022. tanévben 47 középfokú és 10 felsőfokú nyelvvizsga született. A technikumi tanulók heti 4 órában tanulják az idegen nyelvet, a 13. évfolyamon ez megemelkedik 8 órára és kiegészül a tartalom az általános nyelv mellett munkavállalói szaknyelvvel. A megemelkedő óraszámtól azt várjuk, hogy a technikumban is emelkedni fog a nyelvvizsgák száma. Az iskola rendszeresen pályázik mobilitási programokra (ERASMUS+), amitől azt várjuk többek között, hogy növelje a tanulói motivációt az idegen nyelvek tanulása iránt. A nyelvvizsgára való felkészülést ingyenes szakkörökkel segítjük.

A gimnáziumi tanulók a 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésen vehetnek részt heti 2-4 órában, melynek segítségével eredményesen érettségiznek és sikeresen felvételiznek a felsőoktatási intézményekbe, orvosi, gyógyszerészeti, agrármérnöki, jogi, gazdálkodási szakokra. (kb. a gimnazisták 60 százaléka).

Több pályázatban is részt vesznek tanulóink, amelyek a hátrányos helyzetű tanulók támogatására fókuszálnak (Út az érettségihez, Apáczai tehetséggondozó ösztöndíj). A hátrányos helyzetű tanulókat alapítványunk, a Bihari Alma Mater Alapítvány is támogatja.

2016-ban ökoiskola címet nyertünk, melyet 2019-ben és 2023-ban megújítottunk.

Eredményes pedagógiai munkánk elismeréseképpen 2017-ben, majd 2020-ban elnyertük az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet, mely három évre szól. Mindhárom jógyakorlatunkat (1. Egyéni fejlesztés mérési rendszer segítségével, 2. Tanulói aktivitáson alapuló természettudományi kompetencia fejlesztés, 3. Figyelemfejlesztés idegennyelv órákon) az Oktatási Hivatal példaértékűnek ítélte.

Minden évben szervezünk tanulmányi kirándulásokat, táborokat. Ezekhez igyekszünk megtalálni a pályázati forrásokat.

  1. februárjától az Arany Komplex Tehetségpont Akkreditált Kiváló Tehetségpont fokozatot szerzett. A tehetségpont elsősorban a természeti és a nyelvi tehetségek gondozásában jeleskedik, de a történelem, a közgazdaságtan és a sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok számára is lehetőséget nyújt tehetségük továbbfejlesztésére.

A kollégiumi ellátás a KLIK fenntartásában működő Arany János Kollégium felújított épületében 4 ágyas szobákban biztosított. A kollégium családias légkörben (kb. 60 fő) gazdagon felszerelt könyvtárral, informatikai teremmel, főzőhelyiségekkel, sportolási lehetőségekkel várja a tanulókat. A kollégium az Arany János Gimnáziummal együttműködve biztosítja tanulói számára az egyéni és csoportos fejlesztési, korrepetálási lehetőségeket, tanulmányi kirándulásokat és a rendszeres kulturális programokat.

A fentiek megvalósításához a szükséges tárgyi feltételek szinte maradéktalanul rendelkezésünkre állnak. 32 tanterem, szaktanterem van a 2010-bent teljes felújításon és bővítésen átesett épületben, melyből 1 nyelvi laboratóriumként, 4 informatika teremként, 1 tanirodaként, 1 egészségügyi demonstrációs teremként funkcionál, ami mellett kialakításra került egy 3 ágyas mintakórterem is. 6 szertár, könyvtár, 2 tornaterem, 2 db 18 fős, összenyitható modern laboratórium segíti a hatékony oktató-nevelő munkát. Legnagyobb tantermeink 50-60 fő befogadására alkalmasak, így lehetőség van egy-egy előadás, rendhagyó tanóra megtartására egy osztálynál nagyobb diákközönség számára is. Ezek a tantermek az érettségi és szakmai vizsgák szóbeli vizsgarészének komfortos, zavartalan lebonyolítására is ideális méretűek, klimatizáltak. 

Az aula a tanulók kedvelt közösségi tere, de rendezvények, konferenciák tartására is ideális hely. Hagyományaink ápolására, múltunk őrzésére szolgál az igényesen kialakított iskolatörténeti kiállításunk. 

Az utóbbi néhány év fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek köszönhetően informatikai eszközökkel, digitális technikával való felszereltségünk sokat javult. A 7 interaktív tábla mellett ma már van 13 érintőképernyős digitális táblánk is. A négy informatikai szaktanteremben, a tanirodában összesen 104 tanulói számítógép (ebből 40 db 2024-es beszerzés) található, a nyelvi laborban 12 laptop áll a tanulók rendelkezésére. További 6 hordozható projektor és laptop, valamint öt tanteremben plafonra szerelt projektor szolgálja az oktatást. A GINOP-6.2.3. pályázatnak köszönhetően minden oktató rendelkezik saját laptoppal vagy tablettel. A kooperatív oktatáshoz könnyen mozgatható bútorokkal felszerelt teremhez 24 tanulói tablet is tartozik.

Az elmúlt 10 évben a szakképzés számos változáson, szerkezetátalakításon ment át. 2016-ig szakközépiskolai képzési formában működött, majd felmenő rendszerben szakgimnáziumként folytattuk, ahol a tanulók az érettségivel egyszerre kaphattak OKJ-s szakmai végzettséget. 2020-ban újabb jelentős, a szakképzést alapjaiban újragondoló változás jött a technikumok indításával. A munkaerőpiaci elvárások, a makrogazdasági kihívások, a 4. ipari forradalom szükségessé tették a szakképzés átalakítását, melyre az Innovációs és Technológiai Minisztérium megalkotta a Szakképzés 4.0 stratégiát.

Az ötéves technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Az öt év két részre tagolható, a tanulók az első két évben főleg közismereti tantárgyakat tanulnak, de már elkezdődik az ágazati alapoktatás is. Ez idő alatt minden tanuló jogosult ösztöndíjra, ha nem évismétlő és nincs hatnál több igazolatlan órája.  A 10. évfolyam végén a sikeres ágazati alapvizsga után szakképzési munkaszerződéssel vehetnek részt a duális szakképzésben, ekkor havonta munkabérre jogosultak. Az ágazati alapoktatást 11-13. évfolyamon a szakmai oktatás szakasza váltja fel, a közismereti oktatás mellett magas óraszámban már a szakmai képzés zajlik, duális oktatás keretében. A tanulók matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat kapják, mint a gimnazisták. Ezekből a közismereti tárgyakból érettségi vizsgát tesznek a 12. évfolyam végén, majd 13. évfolyamon a szakmai tárgyak teszik ki a képzés nagyrészét. Készülnek a szakmai vizsgára, miközben magas óraszámban tanulják a választott idegen nyelvet és év végén érettségi vizsgát tesznek ebből a tantárgyból is. A 13. évfolyamon magas óraszámban zajló idegennyelv oktatás megteremti a lehetőséget a nyelvvizsgára való sikeres felkészülésnek is. Ötödik érettségi tárgyat nem kell választaniuk, mivel ezt kiváltja a szakmai vizsgájuk, ami emelt szintű érettségi vizsgával egyenértékű. A képzés végén a diákok egyszerre kapják kézhez az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, valamint a nyelvvizsga megszerzésére is lehetőségük nyílik. A technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételik, a szakirányú továbbtanulás során is.

 

Képzési szerkezet

Gimnáziumi oktatás jelenleg évfolyamonként 2 osztállyal folyik az intézményben: egy emelt nyelvi humán tantervű osztály (magyar nyelv és irodalom tagozat és történelem tagozat) és egy reáltantervű osztály (biológia-kémia tagozat és matematika-informatika tagozat).

A humán tantervű osztályokban a tanulók a magyar irodalmat és nyelvet, a történelmet, illetve az idegen nyelveket tanulják nagyobb óraszámban, a többi tantárgyat általános tanterv szerint. A magyar nyelv és irodalmat, valamint a történelem tantárgyat az osztály csoportbontásban, eltérő óraszámban tanulja (történelem csoport, magyar nyelv és irodalom csoport). A nagyobb óraszám lehetővé teszi a humán tárgyakból a korszerű szakirodalommal való ismerkedést, a fokozott könyvtárhasználatot, gyakorlást, a tanulói képességek sokoldalú fejlesztését. Idegen nyelvekből a magasabb óraszám és a viszonylag kis létszámú csoportokban való tanulás megfelelő tanulói szorgalommal párosulva hatékony segítséget nyújt az eredményes nyelvvizsga letételéhez.

A reáltantervű osztályokban két csoportban folyik az oktatás: matematika-informatika és biológia-kémia csoportokban. A csoportokban a választott természettudományos tárgyak oktatása nagyobb óraszámban történik, így ez a képzési forma hatékonyan szolgálja az egyetemek természettudományi szakjaira, agrár-, műszaki és gazdaságtudományi egyetemekre, illetve az orvostudományi egyetemre való felkészülést.  Az informatikai készségek elsajátítása kiemelt fontosságú, sőt a rohamos digitális átalakulás alapelvárássá tette a még néhány éve munkaerőpiaci előnyt jelentő digitális írástudást.

Technikumi oktatás évfolyamonként 3 ágazatban folyik jelenleg, illetve 12. évfolyamon még kifutó rendszerben szintén ezekben az ágazatokban szakgimnáziumi tanterv szerint oktatunk.

Gazdálkodás és menedzsment ágazat: az ötéves technikumi oktatás végén a „Pénzügyi-számviteli ügyintéző” végzettséget szerzik meg a tanulók az érettségi végzettségük mellé, gyakorlati oktatás a Tanirodában zajlik. 

Egészségügy ágazat: a technikumi oktatás lehetőséget ad arra, hogy az ágazati alapoktatás után több szakma (irány) közül is választhatnak az egészségügyiben tanulók: Általános ápoló, Gyakorló ápoló, Mentőápoló végzettséget szerezhetnek a tanulók az érettségi végzettségük mellé. Duális képzés keretében a Gróf Tisza István Kórházban tanulhatnak a szakirányú oktatás szakaszában tanulóink.

Sport ágazat: az ötödik év végén a „Sportedző-sportszervező” technikusi végzettséget fogják megkapni az érettségijük mellé a sportot választó tanulóink, duális képzésre sportegyesületeknél lesz lehetőségük.

Kereskedelem ágazat: az érettségi bizonyítvány mellé az Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus végzettséget szerzik meg a tanulók. A szakképzett technikus angol nyelven tanulja: beszerzési, gyártási, értékesítési és munkaügyi folyamatok, pénzügy, számvitel és a projektmenedzsment bizonyos részeit. Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti az idegen nyelveket, kommunikatív és jó szervező, emellett nyitott, érdeklődő és szívesen dolgozik csapatban. Érdekli a kereskedelmi-műszaki-gazdasági terület.

Érettségire épülő szakképzés, felnőttoktatás

A frissen érettségizett, 25 év alatti és szakmai végzettséggel még nem rendelkezők nappali, valamint az érettségivel rendelkező felnőttek korhatár nélkül, 2 szakma megszerzéséig ingyenesen, esti rendszerű szakképzéseinken vehetnek részt. Szakmajegyzék szerinti technikusi vagy okleveles technikusi szakképzéseket indítunk, jelenleg Gazdálkodás és menedzsment és Egészségügy ágazatban. 

Az alábbi szakmákban folyik jelenleg is oktatás, a rugalmas képzési utak, rövidített képzési idők, előzetesen megszerzett szakmai végzettség, szakmai gyakorlat beszámításának lehetőségét megadva.

 

SZJ száma

Szakképzés megnevezése

Képzési idő (év)

Képzési forma

5 0411 09 01

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

2

nappali/esti

5 0913 03 01

Általános Ápoló

3

nappali/esti

5 0913 03 11

Mentőápoló

2

nappali/esti

5 0923 03 09 

Rehabilitációs terapeuta/

Gyógymasszőr szakmairány

2

esti

5 0923 03 09

Rehabilitációs terapeuta/

Fizioterápiás asszisztens szakmairány

2

esti

 

Bemutatkozás

Partnereink

SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum


Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

Telefon: +36 54/402-250

E-mail: titkarsag@arany.berettyoujfaluiszc.hu

OM azonosító: 203030/034


2024Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum