SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

OM kód: 203030/034 | 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

Intézmény logo

Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Bázisintézmény

Bázisintézmény

Bázisintézményi program

Az Oktatási Hivatal a Köznevelési Kerekasztal szakmai támogatásával az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére 2019 decemberében pályázatot írt ki köznevelési intézmények számára. A Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatára az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a pályázatban bemutatott, intézményünkben folyó pedagógiai munka alapján iskolánkat érdemesnek ítélte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” Cím viselésére.

Ki lehet bázisintézmény? A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésben koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai, módszertani, szervezeti struktúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgaáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus, vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével. 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményként vállaljuk, hogy

- jelenlegi módszertani modelljeinket, jó gyakorlatainkat rendelkezésére bocsátjuk az érdeklődők számára hospitálási alkalmak, szakmai előadások és műhelymunkák során;

- havonta egy alkalommal, illetve igény esetén akár többször is hospitálási lehetőséget biztosítunk felzárkóztató modellünk bemutatására;

-igény esetén előadást tartunk az „Egyéni fejlesztés mérési rendszer segítségével” című modellünk elméleti hátteréről, gyakorlatáról és eredményeiről. Műhelymunkát szervezünk a mérés gyakorlati alkalmazásáról;

- természettudományos műhelyünk foglalkozásait legalább három alkalommal nyitottá tesszük az érdeklődők számára;

- legalább két alkalommal bemutató idegennyelvi órákat, igény esetén műhelymunkát szervezünk a figyelemfejlesztés gyakorlati bemutatására.

- a természettudományos műhelyben végzett tehetséggondozó munka bemutatására évente egyszer rendezvényt tartunk „Kiskutatók délutánja” címmel;

- felkérés esetén helyet biztosítunk pedagógus továbbképzéseknek, rendezvényeknek, szélesebb körű közismereti vagy szakmai versenyeknek;

- bázisintézményi tevékenységünket a helyi médiában és iskolánk hírcsatornáin publikáljuk, ezzel népszerűsítjük a Pedagógiai Oktatási Központ szolgáltatásait.

Jógyakorlataink:

  • „Egyéni fejlesztés mérési rendszer segítségével” elnevezésű módszertani modell
  • Tanulói tevékenységbe ágyazott természettudományi kompetencia erősítése
  • Figyelem fejlesztése idegennyelv órákon


Kapcsolattartó:          Szűcsné Csontos Katalin

Telefon: 54/402-250

Email: titkarsag@arany.berettyoujfaluiszc.hu 

Beszámolók:

- Beszámoló 2022-2023

- Beszámoló 2021-2022

Beszámoló 2020-2021

Beszámoló 2019-2020

Beszámoló 2018-2019

Beszámoló 2017-2018

Munkatervek:


Partnereink

SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum


Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

Telefon: +36 54/402-250

E-mail: titkarsag@arany.berettyoujfaluiszc.hu

OM azonosító: 203030/034


2024Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum