SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

OM kód: 203030/034 | 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

Intézmény logo

Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Bázisintézmény

Bázisintézmény

Bázisintézményi program

Az Oktatási Hivatal a Köznevelési Kerekasztal szakmai támogatásával az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére 2019 decemberében pályázatot írt ki köznevelési intézmények számára. A Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatára az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a pályázatban bemutatott, intézményünkben folyó pedagógiai munka alapján iskolánkat érdemesnek ítélte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” Cím viselésére.

Ki lehet bázisintézmény? A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízs? hagyományokkal rendelkez?, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelel? módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaérték?, m?ködésben koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai, módszertani, szervezeti struktúrával és innovációval rendelkez?, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgaáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen m?ködik mesterpedagógus, vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezet? által kijelölt pedagógus közrem?ködésével. 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményként vállaljuk, hogy

- jelenlegi módszertani modelljeinket, jó gyakorlatainkat rendelkezésére bocsátjuk az érdekl?d?k számára hospitálási alkalmak, szakmai el?adások és m?helymunkák során;

- havonta egy alkalommal, illetve igény esetén akár többször is hospitálási lehet?séget biztosítunk felzárkóztató modellünk bemutatására;

-igény esetén el?adást tartunk az „Egyéni fejlesztés mérési rendszer segítségével” cím? modellünk elméleti hátterér?l, gyakorlatáról és eredményeir?l. M?helymunkát szervezünk a mérés gyakorlati alkalmazásáról;

- természettudományos m?helyünk foglalkozásait legalább három alkalommal nyitottá tesszük az érdekl?d?k számára;

- legalább két alkalommal bemutató idegennyelvi órákat, igény esetén m?helymunkát szervezünk a figyelemfejlesztés gyakorlati bemutatására.

- a természettudományos m?helyben végzett tehetséggondozó munka bemutatására évente egyszer rendezvényt tartunk „Kiskutatók délutánja” címmel;

- felkérés esetén helyet biztosítunk pedagógus továbbképzéseknek, rendezvényeknek, szélesebb kör? közismereti vagy szakmai versenyeknek;

- bázisintézményi tevékenységünket a helyi médiában és iskolánk hírcsatornáin publikáljuk, ezzel népszer?sítjük a Pedagógiai Oktatási Központ szolgáltatásait.

 

Jógyakorlataink:

 • „Egyéni fejlesztés mérési rendszer segítségével” elnevezés? módszertani modell
 • Tanulói tevékenységbe ágyazott természettudományi kompetencia er?sítése
 • Figyelem fejlesztése idegennyelv órákon

 

Kapcsolattartó:          Sz?csné Csontos Katalin

Telefon: 54/402-250

Email: titkarsag@arany.berettyoujfaluiszc.hu

 
Beszámolók:

Beszámoló 2017-2018

Beszámoló 2018-2019

Beszámoló 2019-2020

Beszámoló 2020-2021

Munkatervek:


Partnereink

 • Oko
 • Bázisintézmény
 • Család
 • Határtalanul
 • Erasmus
 • Tempus
 • Berettyóújfalui SZC
 • NTP
 • EMMI
 • Belügy
 • DExam
 • Digitális témahét
 • nka
SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

   4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

  • Telefon: +36 54/402-250

   E-mail: titkarsag@arany.berettyoujfaluiszc.hu

   OM azonosító: 203030/034


  2023Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum