SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

OM kód: 203030/034 | 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

Intézmény logo

Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

NTP-INNOV-21-0045

A program rövid leírása

A projekt címe: Mentsük meg a Földet! A diákok élményalapú, tanulói tevékenységekre (kísérletek, online feladatkészítés, digitalizálás) építő, csoportos foglalkozásokon keresztül korszerű ismereteket szereznek az Földet veszélyeztető környezeti problémák hatásainak csökkentéséről, megelőzési lehetőségekről különös tekintettel a hétköznapokban való alkalmazási lehetőségekről. Nagy hangsúlyt kap az energiatakarékosság, a fajok védelme, szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás. Mindez innovatív tanulási környezetben valósul meg, mely fizikai értelemben adott az iskolánkban. Innovatív tanulási környezetet a projektben az innovatív módszer, a kollaboratív tanulástanítás jelenti, ahol a tanár háttérbe vonul és szabad döntést enged a diákoknak a projekttémák feldolgozásának módjában. A kollaboratív tanulás online módon is megvalósítható, erre is kapnak felkészítést a diákok. Sok kreatív programelem teszi élményszerűvé a tanulást.

A gazdagító program célja a természettudományok iránt érdeklődő diákok komplex fejlesztése természeti, digitális, interperszonális és intraperszonális tehetségterületeken. Célunk a projekttel egy olyan jövő megteremtése, amelyben az felnövő ifjúság és a természet harmóniában él egymással. Továbbá célunk, hogy diákjaink mindennapi tevékenységük során tudatosan védjék a természetet, óvják környezetüket, mivel az ember irreverzibilis hatással van a környezetére. Hiszen ahhoz, hogy Földünk élhető legyen, tudatosan kell törekednünk a fenntarthatóságra. Ehhez megfelelő ismereteket nyújtunk a tanulóknak, hogy megtanuljanak a környezetükkel harmóniában élni. Fel kell ismerniük, hogy Földünk erőforrásai végesek, hatékony takarékoskodásra, újrahasznosításra kell törekedni. A bemutatott módszereket továbbviszik családjukba, alkalmazzák a hétköznapokban. Célunk, hogy a környezettudatos magatartás beépüljön a tudatukba. Továbbá célunk a felkészítés a felsőoktatási intézetekben alkalmazott tanulási módszerekre, az önálló tanulóvá nevelés, az érdeklődés felkeltése a természettudományos szakterületek iránt. Személyiségfejlesztő foglalkozásokon megismerik gyenge és erős oldalaikat, ami reális énképük kialakulását segíti. A digitális anyagok elkészítésével és megosztásával hatással lesznek tágabb környezetük, szélesebb korosztályok környezettudatos gondolkodására. Célunk, hogy a végére magukénak érezzék a projekt jelmondatát: A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

A projekt középpontjában az élmény- és felfedezésközpontú tanítás-tanulás áll, amelyben az egyéni tapasztalatszerzésen keresztül olyan munkaformákat sajátít el a tanuló, amellyel önálló tanulóvá válhat és alkalmassá válik ismereteinek magasabb szintű alkalmazására. Az élményközpontúságot külső előadók meghívásával, külső helyszínek és partnerek bevonásával kívánjuk biztosítani. A kutatói

tevékenységek megismerésén keresztül betekintést nyerhetnek a tudományos kutató munka világában, ezen keresztül formálódik a jövőképük, pályaorientációjuk. A program során a tanulók csoportmunkában dolgoznak, projekteket valósítanak meg, elősegítve ezzel az együttműködési készségük fejlődését, amit munkavállalásuk során is hasznosíthatnak. A digitális feladatok elkészítésével, információk keresésével tudatosan, észszerű és etikusan használják a világhálót, olyan programokat ismernek meg, amely alkalmassá teszi őket a kollaboratív munkára online térben is. Ezek a munkaformák lehetőséget teremtenek, hogy az egyén felismerje saját feladatát, szerepét a csoportban. Fejlődik az alkalmazkodó képességük, a motiváció várhatóan nő. Miközben a közös cél érdekében dolgoznak, fejlődik az egymás iránt érzett felelősségtudat is. A projekt konkrét témáján keresztül holisztikus látásmód kialakításra törekszünk, ugyanazt a problémát, több tudományterület szemszögéből megvilágítva tárjuk a tanulók elé, akik komplex gondolkodásmódjukkal többirányú lehetőséget keresnek azok megoldására. Az elméleti ismereteken túl olyan gyakorlati tevékenységeket végeznek a tanulók, amelyek beépülnek szűkebb és tágabb környezetük életvitelébe, pl. komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés, madáretetés, újrahasznosítás, energiatakarékosság. A környezeti problémák interdiszciplináris vizsgálata során a tanulók olyan készségekre tesznek szert, amelyeket hatékonyan fel tudnak használni a hétköznapi jelenségek megértésére, a problémák megoldására, összefüggések felismerésére. Fejlődik kreatív, produktív gondolkodásuk.

A résztvevők feltöltődését, pihenését szolgálta a szegedi vadaspark és a debreceni állatkert meglátogatása, ahol zoológus szakember tájékoztatott az állatkert fajmegőrző-fajmegmentő programjáról. A diákok részt vettek a ZooSuli állatkerti bemutatóján. A tanulók megismerték szűkebb és tágabb környezetükben élő növények élettani hatásait, felhasználási lehetőségeit, gyógynövényeket ismernek fel, gyűjtenek, feldolgoznak (gyógyteák, szörpök, lekvárok készítése) szakember vezetésével, tanácsaival. Erre a programra szülőket is meghívtunk.

GALÉRIA

NTP-INNOV-21-0045

DSC09034.JPG
DSC09082.JPG
DSC09037.JPG

    A pályázat leírása NTP-INNOV-21-0045.pdf

Letöltés

    Cikk a zárórendezvényről.pdf

Letöltés

    Nyitó rendezvény.pdf

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum


Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

Telefon: +36 54/402-250

E-mail: titkarsag@arany.berettyoujfaluiszc.hu

OM azonosító: 203030/034


2024Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum