SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

OM kód: 203030/034 | 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

Intézmény logo

Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

GINOP 6.2.3-17-2017-0006

Projekt címe: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumban

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

Projekt azonosító: A GINOP-6.2.3-17 -2017-0006

Támogatás összege: 550.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt célja: szakképzésben tanulók végzettség nélküli iskola elhagyásának csökkentésére és az alapkészségek fejlesztésének támogatására

Célcsoportja: végzettség nélküli iskolaelhagyásban leginkább érintett tanulók

A célok eléréséhez tervezett tevékenységek:

 • személyközpontú, a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanulók személyes adottságaihoz igazodó, az egyéni fejlesztésüket megvalósító pedagógiai gyakorlat kialakítása,
 • ennek fenntartását szolgáló szakmai támogató rendszer működtetése
 • az egyéni képességek objektív felmérésére alapozott kompetencia-központú program kialakítása,
 • az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák eredményes, hatékony fejlesztése
 • modulrendszerű tananyag kialakítása, sok választható elemmel,
 • rugalmas, az egyéni tanulási utakat támogató, a tehetséggondozást és a felzárkóztatást egyaránt segítő, gyakorlat-középpontú, tantermen kívüli képzési rendszer működtetése.
 • magas színvonalú, hatékony csoportmunka szervezése, annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlősége megvalósuljon
 • szakmai tanulmányok iránti elköteleződés, motiváció célirányos megalapozása;
 • életpálya-építés központba helyezése, a karrier tanácsadás és a pályaorientációs eszközök felhasználásával
 • folyamatos fejlesztés a projektbe bevont, kedvezményezett intézmények tanuló-megtartó képességének kialakítása és fejlesztése érdekében
 • ágazatközi együttműködések és partnerség kialakítása a hátrányos helyzetű tanulók esélykülönbségeinek mérséklése, esélyegyenlőségének biztosítása érdekében

Ennek megvalósításához fejlesztés az alábbi területekre irányul:

 • szakmai fejlesztés területén a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése
 • az intézményi szintű oktatásszervezési megoldások korszerűsítése
 • szakképzés tárgy feltétel rendszerének korszerűsítése

Projekt számszerűsíthető vállalásai:

 • Tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma: 362 fő, ami a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum nappali tagozatos tanulói összes létszámának 9,87%-a.
 • A tanulmányi eredmények javulása: 0,14, ami a tanulócsoportok esetében az előző két tanév tanév végi statisztikai mutatóiból várható javulás mértéke.
 • A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése : vállalt érték 4% az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva

Megvalósítás ütemezése:

 • Projekt kezdete: 2018.01.01.
 • 1. mérföldkő- Helyzetértékelési dokumentum ,cselekvési terv összeállítása:2018.05.18.
 • 2. mérföldkő- Tanulócsoportok létrehozása, tevékenységük elindítása 2018.09.30.
 • 3. mérföldkő- Pedagógus továbbképzések megvalósítása :2020.03.31.
 • 4. mérföldkő- Cselekvési terv értékelése és felülvizsgálata:2020.06.27.
 • Projekt befejezése:2020.06.27.

Partnereink

SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum


Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

Telefon: +36 54/402-250

E-mail: titkarsag@arany.berettyoujfaluiszc.hu

OM azonosító: 203030/034


2024Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum