HírekTájékoztató az írásbeli és szóbeli vizsgával kapcsolatban

2020.01.02, 09:12

 

Az írásbeli vizsga

 

 • Az írásbeli vizsga ideje 2020. január 18. (szombat) 10.00 óra
 • Gyülekező 9:30-kor az aulában. A diákokat a felügyelő tanárok kisérik fel a termekbe.
 • A vizsgára arcképes igazolványt (diákigazolvány vagy személyi igazolvány) feltétlenül hozni kell!
 • A postai úton kézhez kapott vizsgára hívó lapot is hozni kell.
 • Az írásbeli vizsgák időpontja:
  10:00 – 10.45 Anyanyelv írásbeli

 

10.45-11.0    Szünet

 

11:00 – 11:45 Matematika írásbeli

 

Az írásbeli vizsga alatt a szülők az aulában várakoznak.

 

 • Pótló írásbeli vizsga ideje 2020. január 23. (csütörtök) 14:00 óra
 • Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, aki az előző írásbelin alapos ok (betegség) miatt nem tudtak részt venni. Orvosi igazolást hozni kell! Vizsgaismétlésre nincs mód.

 

Megtekintés, észrevétel

 

 • A javítás központi javítókulcs alapján történik, amely megtekinthető a www.oktatas.hu honlapon 2020. január 18-án 13 órától.
 • Tantárgyanként maximum 50 pont szerezhető.
 • A kijavított dolgozatok megtekinthetők 2020. január 23-án, 8.00-16.00 óra között a 201. teremben (II. emelet).
 • Aki a pótló időpontban írta meg az írásbelit, a kijavított feladatlapot 2020. január 24-én 8.00-16.00 óra között tekintheti meg.
 • A megtekintéskor a kijavított feladatlapokról a tanuló és szülője kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.
 • A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig –tizenhat óráig –írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

Értékelő lapok

 

 • A megtekintés napján az értékelőlapok személyesen átvehetők.
 • Az át nem vett értékelőlapokat 2020. február 6-ig postázzuk. Az eredetit őrizzék meg és annyi példányban fénymásolják, ahány intézménybe jelentkezni kíván a tanuló.

 

 

 

Jelentkezés a középiskolába

 

 • A középiskolákba jelentkezés határideje 2020. február 19.
 • A tanulói adatlap első példánya a Felvételi Központba kerül, ez tartalmazza a középiskolák, és a megjelölt csoportok sorrendjét.
 • A jelentkezési lapok (annyit kell kitölteni, ahány intézménybe jelentkezik a tanuló) a középiskolákba kerülnek.
 • A tanulói adatlap és a jelentkezési lapok kitöltésében az általános iskola segítséget nyújt, azokat postázza, de szülői aláírás szükséges.
 • Aki intézményünkbe jelentkezik, kérjük, csatolja jelentkezési lapjához az írásbeli vizsga értékelő lapjának másolatát, amennyiben felvételi vizsgát tett.

 

Szóbeli felvételi meghallgatás

 

 • Intézményünk a szóbeli meghallgatást 2020. február 26-27-28-án tartja. A meghallgatás mindhárom napon 12.30-kor fog kezdődni.
 • A szóbeli vizsgák beosztásáról írásbeli értesítést nem küldünk. A honlapunkon tesszük közzé a pontos beosztást.
 • A szóbeli meghallgatásra felkészítő foglalkozásokat tartunk a következő időpontokban:

 

2020. február 14. (péntek) 14.30-16.00

 

2020. február 21. (péntek) 14.30-16.00

 

Ideiglenes felvételi jegyzék

 

 • A szóbeli vizsgák eredményét 2020. március 4-én tesszük közzé a honlapunkon illetve az aulában.
 • 2020. március 16-ig hozzuk nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét. A tanulók csak az oktatási azonosító, vagy jelige alapján azonosíthatóak be.

 

A sorrend módosítása

 

 • A tanulói adatlapon megadott sorrend a felvételi eredmények ismeretében módosítható, amelyre 2020. március 19-20-án az általános iskolában van lehetőség.

 

Értesítés a felvételről

 

 • 2020. április 30-ig a középiskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

Beiratkozás

 

 • A felvételt nyert tanulók beiratkozására 2020. június 23-án 9.00-12.00 óra között kerül sor.

 


Külföldi nyelvtanulási program 9. és 11. évfolyamosok számára

2020.01.01, 15:17

Tisztelt Szülők és 9. / 11. évfolyamos diákok!

 

A Kormány 2019. február 6-i döntése értelmében a 2019/2020-as tanévben nappali tagozatos, gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben, 9. vagy 11. évfolyamban tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvtanulásban vehetnek részt.

A pályázat benyújtását igényfelmérés előzi meg. Kérjük az érdeklődőket, hogy tanulmányozzák át a programleírást és amennyiben szeretnének részt venni a programban, a mellékelt igényfelmérő lapot töltsék ki ki és juttassák el iskolánkba legkésőbb szeptember 30-ig!

- Tájékoztató a külföldi nyelvtanulási programról

- Igényfelmérő lap


További információ: Tempus 


Jubileumi tanévnyitó 2019

2020.01.01, 02:35

Jubileumi tanévnyitó

„Minden tanévnyitó más és más” – mondta ünnepi beszédében Szűcsné Csontos Katalin, a Berettyóújfalui SzC Arany János Gimnáziumának és Szakgimnáziumának tagintézményvezető-helyettese. Más, hiszen új „Aranyos” diákok lépték át az első tanítási nap reggelén az iskola kapuját, az idősebbek is érettebben érkeztek vissza a nyári szünetről. Az idei tanévnyitó azonban nemcsak más, hanem különleges is volt a 73. tanévét kezdő intézményben, hiszen éppen az épület 50. születésnapjára esett. 1969. szeptember 1-én vették birtokba az aranyos diákok az akkor még 2 emeletes iskolát és folytatták új környezetben tanulmányaikat. Azóta nagy változáson esett át az iskola, eleget téve a 21. század technikai-műszaki feltételeinek, a minőségi oktatás követelményeinek. 2010-ben kibővült az épület, új szintet, és új, fiatalos külsőt kapott. 2013-tól egy természettudományos labornak is helyet ad. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrumnak köszönhetően folyamatosan szépül, új bútorokkal, eszközökkel, dísznövényekkel, napelemekkel gazdagodott. Barátságos és modern környezetet biztosít a több, mint 700 diák tanításához, képzéséhez.

Az ünnepi műsorban közreműködött Gondoly Eszter, 10.A osztályos tanuló, aki Antonio Komarowski 2. koncertjének első tételét játszotta hegedűn, Kovács Adél, 12. A osztályos tanuló Bártfai L. Judit: Gondolatok az utolsó tanévnyitón című versét szavalta el, a műsorközlő Szémán Gabriella 12. A osztályos tanuló volt. Az ünnepség végén Mihucz Sándorné igazgató asszony átadta a kilencedikeseknek a BSzC tagintézményeit bemutató könyvet és elkészültek az első osztályképek is.

 


Tájékoztatás a Külföldi Nyelvtanulási Programról

2019.12.17, 09:20

Kedves Szülők! Kedves 9. és 11. évfolyamos diákok!

Megjelentek a Külföldi Nyelvtanulási Program pályázati felhívásai. Minden információt megtalálhatnak a https://www.knyp.hu/hu oldalon. 

Az egyéni és a csoportos  nyelvtanulási program kiírását honlapunkon is olvashatják. Tájékoztatjuk Önöket, hogy csoportos utazás esetén az iskola veszi fel a kapcsolatot a nyelviskolákkal.

Az érdeklődők számára rendkívüli szülői értekezletet tartunk, amelyre a diákokat is várjuk. Időpont: 2019. december 18. 17.00 óra, 007. terem

Kérdés esetén keressenek bennünket! (Tel: 06-54-402-250, e-mail: aranyjgimn@gmail.com)

Tisztelettel,

Mihucz Sándorné

tagintézmény-vezető

Pályázati felhívás a csoprtos nyelviskolai képzésben történő részvételre.

Pályázati felhívás a egyéni nyelviskolai képzésben történő részvételre.

 

 


Külföldi nyeltanulási program

2019.12.05, 11:32

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban szeretnénk Önöket tájékoztatni a külföldi nyelvtanulással kapcsolatos program legfrissebb információiról.

2019. november 29-én tájékoztatón vettünk részt Budapesten, ahol bejelentették, hogy a pályázati kiírás december 1. hetében meg fog jelenni. Ezzel együtt megnyílik a kurzusválasztó felület is. A korábbi igényfelmérés alapján iskolánkban csoportos kiutazásra van igény. Ahhoz, hogy diákjainknak a legmegfelelőbb nyelvi kurzust tudjuk kiválasztani, ismét szükséges az igények felmérése. Ehhez készítettünk egy online kérdőívet.

Először legyenek szívesek figyelmesen átolvasni a TEMPUS Közalapítvány honlapunkon közzé tett tájékoztató anyagait, majd alaposan átgondolva kitölteni a kérdőívet. A többség igényeinek figyelembe vételével kezdjük meg a kurzusok keresését.

Válaszaikat előre is köszönjük.

Mihucz Sándorné

tagintézmény-vezető

Tájékoztató anyagok:
Plenáris ülés anyaga

Szekció ülés anyaga

Általános tájékoztató


Kérdőív: Kattintson ide!

 


BEIRATKOZÁS A 9. ÉVFOLYAMRA

2019.06.18, 09:52

BEIRATKOZÁS A 9. ÉVFOLYAMRA

Kedves Kilencedikesek! Tisztelt Szülők!

A beiratkozással kapcsolatban a következő tájékoztatást nyújtjuk:

A beiratkozás időpontja: 2019. június 21.  9.00-12.00 óra

Helye:

9.A osztály – gimnázium, humán tagozat          (0020 és 0021 kód)                  206. terem

9.B osztály - gimnázium reál tagozat                (0022 és 0023 kód)                  202. terem

9.D osztály – közgazdasági és sport szakgimnáziumi osztály     (0025 és 27 kód)203. terem     

9.E osztály – egészségügyi szakgimnáziumi osztály (0024 és 0026 kód)            204. terem

Diákigazolvánnyal, biztosítással, étkezéssel, védőoltási könyvvel és tankönyvvel

kapcsolatos ügyintézés:                                                                                    201. terem

Egyéb ügyintézés (verébtábor)                                                                        II. emelet folyosó

 

A beiratkozáshoz a következő iratokra van szükség:

-          általános iskolai bizonyítvány,

-          a felvételről szóló értesítés,

-          oktatási azonosító kártya,        

-          TAJ kártya,

-          személyi igazolvány,

-          adókártya (ha van),

-          az Okmányiroda által készített NEK-adatlap (diákigazolványhoz),

-          az ingyen tankönyvre jogosultságot igazoló dokumentumot,

-          a felvételről szóló levélben kapott biztosítási ajánlat kitöltött válaszkártyája és a biztosítási összeg,

-          az oltási könyv fénymásolata, (a fénymásolatra írják rá a gyermek nevét, általános iskolája nevét és címét),

-           ezen kívül 3000,- forintot az iskolai formaruhára (nyakkendő / sál, póló),

illetve az egészségügyi tagozatra jelentkezőktől a foglalkozás egészségügyi szakrendelőből alkalmassági vélemény.


ÖKO vetélkedő

2019.05.20, 08:38

Az iskolai ÖKO vetélkedő részeként ebben a tanévben kétszer gyűjtöttek kupakot az osztályok. Összesen a két félévben 232 kg-ot gyűjtöttünk, a legtöbbet, 77,8 kg-ot a 10.A osztály.  A kupakokat Nógrádi Ákos, derecskei kisfiúnak adtuk át. Szervezők: Nagy Ilona Éva, Baradács Péterné.


ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2019.04.29, 11:26

ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A 2018/2019-ES TANÉVRE ÚJONNAN BEÍRATOZÓ TANULÓK ÉS TÖRVÉNYES

KÉPVISELŐI RÉSZÉRE


Szakmavilág roadshow

2019.04.12, 12:30

Szakmavilág roadshow

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2019. április 3-án a Szakmavilág roadshow hatalmas kamionja érkezett Berettyóújfaluba a Szent István térre. 

 


Közelgő események