HírekKülföldi nyeltanulási program

2019.12.05, 10:32

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban szeretnénk Önöket tájékoztatni a külföldi nyelvtanulással kapcsolatos program legfrissebb információiról.

2019. november 29-én tájékoztatón vettünk részt Budapesten, ahol bejelentették, hogy a pályázati kiírás december 1. hetében meg fog jelenni. Ezzel együtt megnyílik a kurzusválasztó felület is. A korábbi igényfelmérés alapján iskolánkban csoportos kiutazásra van igény. Ahhoz, hogy diákjainknak a legmegfelelőbb nyelvi kurzust tudjuk kiválasztani, ismét szükséges az igények felmérése. Ehhez készítettünk egy online kérdőívet.

Először legyenek szívesek figyelmesen átolvasni a TEMPUS Közalapítvány honlapunkon közzé tett tájékoztató anyagait, majd alaposan átgondolva kitölteni a kérdőívet. A többség igényeinek figyelembe vételével kezdjük meg a kurzusok keresését.

Válaszaikat előre is köszönjük.

Mihucz Sándorné

tagintézmény-vezető

Tájékoztató anyagok:
Plenáris ülés anyaga

Szekció ülés anyaga

Általános tájékoztató


Kérdőív: Kattintson ide!

 


Tájékoztató az írásbeli és szóbeli vizsgával kapcsolatban

2019.12.02, 08:12

Tájékoztató az írásbeli és szóbeli vizsgával kapcsolatban

A központi írásbeli vizsgára 2019. december 6-ig lehet jelentkezni a jelentkezési lap leadásával.

A jelentkezési lapot be lehet nyújtani

-        postai úton, vagy

-        személyesen az iskolatitkárságon (II. emelet)

 

Az írásbeli vizsga

 • Az írásbeli vizsga ideje 2020. január 18. (szombat) 10.00 óra
 • Gyülekező 9:30-kor az aulában.
 • A vizsgára arcképes igazolványt (diákigazolvány vagy személyi igazolvány) feltétlenül hozni kell!
 • A postai úton kézhez kapott vizsgára hívó lapot is hozni kell.
 • Az írásbeli vizsgák időpontja:
  10:00 – 10.45 Anyanyelv írásbeli

10.45-11.0    Szünet

11:00 – 11:45 Matematika írásbeli

Az írásbeli vizsga alatt a szülők az aulában várakoznak.

 • Pótló írásbeli vizsga ideje 2020. január 23. (csütörtök) 14:00 óra
 • Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, aki az előző írásbelin alapos ok (betegség) miatt nem tudtak részt venni. Orvosi igazolást hozni kell! Vizsgaismétlésre nincs mód.

Megtekintés, észrevétel

 • A javítás központi javítókulcs alapján történik, amely megtekinthető a www.oktatas.hu honlapon 2020. január 18-án 13 órától.
 • Tantárgyanként maximum 50 pont szerezhető.
 • A kijavított dolgozatok megtekinthetők 2020. január 23-án, 8.00-16.00 óra között.
 • Aki a pótló időpontban írta meg az írásbelit, a kijavított feladatlapot 2020. január 24-én 8.00-16.00 óra között tekintheti meg.

Értékelő lapok

 • A megtekintés napján az értékelőlapok személyesen átvehetők.
 • Az át nem vett értékelőlapokat 2020. február 6-ig postázzuk. Az eredetit őrizzék meg és annyi példányban fénymásolják, ahány intézménybe jelentkezni kíván a tanuló.

 

Jelentkezés a középiskolába

 • A középiskolákba jelentkezés határideje 2020. február 19.
 • A tanulói adatlap első példánya a Felvételi Központba kerül, ez tartalmazza a középiskolák, és a megjelölt csoportok sorrendjét.
 • A jelentkezési lapok (annyit kell kitölteni, ahány intézménybe jelentkezik a tanuló) a középiskolákba kerülnek.
 • A tanulói adatlap és a jelentkezési lapok kitöltésében az általános iskola segítséget nyújt, azokat postázza, de szülői aláírás szükséges.
 • Aki intézményünkbe jelentkezik, kérjük, csatolja jelentkezési lapjához az írásbeli vizsga értékelő lapjának másolatát, amennyiben felvételi vizsgát tett.

Szóbeli felvételi meghallgatás

 • Intézményünk a szóbeli meghallgatást 2020. február 26-27-28-án tartja. A meghallgatás mindhárom napon 12.30-kor fog kezdődni.
 • A szóbeli vizsgák beosztásáról írásbeli értesítést nem küldünk. A honlapunkon tesszük közzé a pontos beosztást.
 • A szóbeli meghallgatásra felkészítő foglalkozásokat tartunk a következő időpontokban:

2020. február 14. (péntek) 14.30-16.00

2020. február 21. (péntek) 14.30-16.00

Ideiglenes felvételi jegyzék

 • A szóbeli vizsgák eredményét 2020. március 4-én tesszük közzé a honlapunkon illetve az aulában.
 • 2020. március 16-ig hozzuk nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét. A tanulók csak az oktatási azonosító, vagy jelige alapján azonosíthatóak be.

A sorrend módosítása

 • A tanulói adatlapon megadott sorrend a felvételi eredmények ismeretében módosítható, amelyre 2020. március 19-20-án az általános iskolában van lehetőség.

Értesítés a felvételről

 • 2020. április 30-ig a középiskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Beiratkozás

 • A felvételt nyert tanulók beiratkozására 2020. június 23-án 9.00-12.00 óra között kerül sor.

 


Külföldi nyelvtanulási program 9. és 11. évfolyamosok számára

2019.09.26, 14:17

Tisztelt Szülők és 9. / 11. évfolyamos diákok!
 
A Kormány 2019. február 6-i döntése értelmében a 2019/2020-as tanévben nappali tagozatos, gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben, 9. vagy 11. évfolyamban tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvtanulásban vehetnek részt.
A pályázat benyújtását igényfelmérés előzi meg. Kérjük az érdeklődőket, hogy tanulmányozzák át a programleírást és amennyiben szeretnének részt venni a programban, a mellékelt igényfelmérő lapot töltsék ki ki és juttassák el iskolánkba legkésőbb szeptember 30-ig!

- Tájékoztató a külföldi nyelvtanulási programról

- Igényfelmérő lap       
 
Bővebb információk olvashatóak az alábbi linken: Tempus közalapítvány


Jubileumi tanévnyitó 2019

2019.09.05, 10:35

Jubileumi tanévnyitó

„Minden tanévnyitó más és más” – mondta ünnepi beszédében Szűcsné Csontos Katalin, a Berettyóújfalui SzC Arany János Gimnáziumának és Szakgimnáziumának tagintézményvezető-helyettese. Más, hiszen új „Aranyos” diákok lépték át az első tanítási nap reggelén az iskola kapuját, az idősebbek is érettebben érkeztek vissza a nyári szünetről. Az idei tanévnyitó azonban nemcsak más, hanem különleges is volt a 73. tanévét kezdő intézményben, hiszen éppen az épület 50. születésnapjára esett. 1969. szeptember 1-én vették birtokba az aranyos diákok az akkor még 2 emeletes iskolát és folytatták új környezetben tanulmányaikat. Azóta nagy változáson esett át az iskola, eleget téve a 21. század technikai-műszaki feltételeinek, a minőségi oktatás követelményeinek. 2010-ben kibővült az épület, új szintet, és új, fiatalos külsőt kapott. 2013-tól egy természettudományos labornak is helyet ad. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrumnak köszönhetően folyamatosan szépül, új bútorokkal, eszközökkel, dísznövényekkel, napelemekkel gazdagodott. Barátságos és modern környezetet biztosít a több, mint 700 diák tanításához, képzéséhez.

Az ünnepi műsorban közreműködött Gondoly Eszter, 10.A osztályos tanuló, aki Antonio Komarowski 2. koncertjének első tételét játszotta hegedűn, Kovács Adél, 12. A osztályos tanuló Bártfai L. Judit: Gondolatok az utolsó tanévnyitón című versét szavalta el, a műsorközlő Szémán Gabriella 12. A osztályos tanuló volt. Az ünnepség végén Mihucz Sándorné igazgató asszony átadta a kilencedikeseknek a BSzC tagintézményeit bemutató könyvet és elkészültek az első osztályképek is.


 

 


INGYENES idegen nyelvi képzés a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumban!

2019.09.02, 08:18

A regisztráció előreláthatólag szeptember 10-ig zajlik.
Jelentkezés: ITT

 


Verébtábor

2019.08.30, 22:44


Tankönyvosztás

2019.08.15, 05:44

Tankönyvosztás

 

 

augusztus 26. (hétfő): 9. évfolyam, földszint 010. teremA tankönyvosztásra a nyári szünet utolsó hetében kerül sor a következőképpen:

augusztus 27. (kedd): FIZETŐSÖK 10-12. évfolyam, földszint 010. terem

augusztus 28. (szerda): INGYENESEK 10-12. évfolyam (hozni kell a határozatot), könyvtár

 Minden nap 8-12 óráig.

 Aki a tankönyveit bármilyen oknál fogva nem tudja átvenni a fenti időpontokban, megteheti szeptember 2-án a könyvtárban.

 Ingyen tankönyvre az jogosult, aki azt a megfelelő dokumentummal igazolni tudja:

1. érvényes gyermekvédelmi kedvezmény,

2. tartósan betegeknél a kezelőorvos által kiadott egy évre szóló érvényes igazolás,

3. nagycsaládosok esetén a Magyar Államkincstártól megkért igazolás (esetleg egyértelmű bankszámlakivonat, és/vagy az idősebb testvér tanulói jogviszonyát igazoló iskolalátogatási papír)

4. SNI-s tanulók esetében szakvélemény.

 Érvényes határozat nélkül ingyen tankönyv nem adható ki!

 

A javítóvizsgások az eredményhirdetés után jöjjenek a könyvtárba!

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az idei ingyenes tankönyvek kiadásának feltétele a tavalyi könyvek leadása.

 


Tájékoztató javítóvizsgával kapcsolatban

2019.08.01, 09:17

Tájékoztató javítóvizsgával kapcsolatban

A javítóvizsgák időpontja: 2019. augusztus 26. és augusztus 27. A pontos beosztásról levélben értesítjük a vizsgázókat.

A vizsga menetéről tájékoztatást tartunk 2019. augusztus 26-án 7.30 órakor a 201. teremben. Megjelenés vizsgához illő öltözetben! A bizonyítványt mindenki hozza magával!

Konzultációs időpontok:

Időpont

Név

2019. augusztus 6.

9:00-11:00

kedd

Cseh-Domján Zsuzsa

Nagy Bálint

Nagyné B. Csák Irma

Nagy Lehel

2019. augusztus 8.

9:00-11:00

csütörtök

Cseh-Domján Zsuzsa

Nagy Bálint

Nagyné B. Csák Irma

Pócsikné Anka Klára

2019. augusztus 13.

9:00-11:00

kedd

Vatai Judit

Kovács Anna

Cseh-Domján Zsuzsa

Vargáné Máté Csilla

2019. augusztus 15.

9:00-11:00

csütörtök

Vatai Judit

Kovács Anna

Zángóné Tóth Zsuzsa

Vargáné Máté Csilla

 

 

Pócsikné Anka Klára

 

 

 

 

 

Időpont

Név

2019. augusztus 1-től

szerdánként

Tóthné Farkas Piroska (anatómia, pszichológia)

2019. augusztus 16.

péntek

Szabó László (informatika)

 

2019. augusztus 22-23.

csütörtök

péntek

Major-Pucsok Anikó

 

2019. augusztus 21-23.

9:00-12:00

szerda,

csütörtök

péntek

Dr. Mezeiné Csicsely Mónika (anatómia)

Szegedi Erzsébet (anatómia)

2019. augusztus 22-23.

csütörtök

péntek

Szabóné Fábián Henriett

Szőllősi Gáborné

Vargáné Máté Csilla

 

 

Sikeres felkészülést!


BEIRATKOZÁS A 9. ÉVFOLYAMRA

2019.06.18, 07:52

BEIRATKOZÁS A 9. ÉVFOLYAMRA

Kedves Kilencedikesek! Tisztelt Szülők!

A beiratkozással kapcsolatban a következő tájékoztatást nyújtjuk:

A beiratkozás időpontja: 2019. június 21.  9.00-12.00 óra

Helye:

9.A osztály – gimnázium, humán tagozat          (0020 és 0021 kód)                  206. terem

9.B osztály - gimnázium reál tagozat                (0022 és 0023 kód)                  202. terem

9.D osztály – közgazdasági és sport szakgimnáziumi osztály     (0025 és 27 kód)203. terem     

9.E osztály – egészségügyi szakgimnáziumi osztály (0024 és 0026 kód)            204. terem

Diákigazolvánnyal, biztosítással, étkezéssel, védőoltási könyvvel és tankönyvvel

kapcsolatos ügyintézés:                                                                                    201. terem

Egyéb ügyintézés (verébtábor)                                                                        II. emelet folyosó

 

A beiratkozáshoz a következő iratokra van szükség:

-          általános iskolai bizonyítvány,

-          a felvételről szóló értesítés,

-          oktatási azonosító kártya,        

-          TAJ kártya,

-          személyi igazolvány,

-          adókártya (ha van),

-          az Okmányiroda által készített NEK-adatlap (diákigazolványhoz),

-          az ingyen tankönyvre jogosultságot igazoló dokumentumot,

-          a felvételről szóló levélben kapott biztosítási ajánlat kitöltött válaszkártyája és a biztosítási összeg,

-          az oltási könyv fénymásolata, (a fénymásolatra írják rá a gyermek nevét, általános iskolája nevét és címét),

-           ezen kívül 3000,- forintot az iskolai formaruhára (nyakkendő / sál, póló),

illetve az egészségügyi tagozatra jelentkezőktől a foglalkozás egészségügyi szakrendelőből alkalmassági vélemény.


ÖKO vetélkedő

2019.05.20, 06:38

Az iskolai ÖKO vetélkedő részeként ebben a tanévben kétszer gyűjtöttek kupakot az osztályok. Összesen a két félévben 232 kg-ot gyűjtöttünk, a legtöbbet, 77,8 kg-ot a 10.A osztály.  A kupakokat Nógrádi Ákos, derecskei kisfiúnak adtuk át. Szervezők: Nagy Ilona Éva, Baradács Péterné.


Közelgő események