Bemutatkozás

A Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum tavaly ünnepelte fennállásának 71. évfordulóját. Jelenlegi helyére, a város központjába, a Kossuth u. 35. szám alá, 1968-ban költözött, ekkor még 3600 m² alapterületű volt. 2010-ben teljesen megújult és kibővült az épület, ma 5500 m²-nyi terület áll tanulóink (795 fő) és dolgozóink (72 fő) rendelkezésére. A bútorzatában is megújult tantermek, a világos közösségi terek, a folyamatosan modernizálódó számítógépparkkal, digitális táblákkal felszerelt szaktantermek ideális és otthonos környezetet biztosítanak a tanításhoz és tanuláshoz. További infrastrukturális fejlesztésre került sor 2013-ban az Öveges Pályázat keretében: 328 millió forintból egy 2x18 fő befogadásra alkalmas természettudományos labort alakítottunk ki, lehetővé téve magas szintű természettudományos munkák elvégzését. Itt valósul meg a természettudományos órák jelentős része, az emelt órák, illetve a természettudományos tehetséggondozó műhelyünk is itt működik. (Facebook)

Iskolánk fő célja, hogy minden tanulónk sikeres érettségi vizsgát tegyen, valamint, hogy elősegítsük felsőfokú tanulmányaikat. E célok megvalósításában egyformán nagy hangsúlyt kap pedagógiai munkánkban a felzárkóztatás, az esélyegyenlőség növelése és a tehetséggondozás is. Kilencedikeseink fejlesztése – egyedüli középiskolaként a megyében - mérési-értékelési modellel történik felmenő rendszerben, amelynek kidolgozásában és megismertetésében intézményünk nagy szerepet játszott és munkánk elismeréseképpen mentoráló intézményi címet kaptunk.

11. évfolyamon a diákok továbbtanulási szándékuknak, érdeklődésüknek megfelelően emelt szintű képzések közül választhatnak. Az elmúlt tanévben 147 tanulónk választott emelt szintű képzést, ez 52,1 %-a a 11-12. évfolyamosoknak. 31 fő tett sikeres emelt szintű érettségit. Végzett tanulónk 79 %-a felsőoktatásban vagy OKJ képzésekben tanult tovább, a többiek a munkaerőpiacon helyezkedtek el.

A hagyományos tehetséggondozói tevékenységünket tehetségfejlesztő műhelyekkel bővítettük. A 2015/2016-os tanévben a természettudományos műhelyünkben kutatásalapú oktatással vizsgálták a víz tulajdonságait, a 2016/2017. tanévben kutatási téma az energia volt. A történelem tehetséggondozó műhelyben a tanulók állampolgársági és szociális kompetenciáinak fejlesztése kap hangsúlyt, a közgazdasági műhelyben pedig tréningeken tanulhatják meg a gimnáziumi tanulók a háztartási költségvetés elkészítését és a vállalkozások indításának különböző útjait és alapítanak fiktív környezetben működő vállalkozást. A tehetséggondozó programokban - a Debreceni Egyetemmel és a Nyíregyházi Főiskolával együttműködve - egyetemi oktatók is közreműködnek előadások, kísérleti órák és nyári tehetségtáborok szervezésével.

Több pályázatunk van folyamatban, amely közül az egyik a hátrányos helyzetű tanulók támogatására fókuszál, míg egy másik diákjaink B2 szintű nyelvvizsgára való felkészítését szolgálja. 2016-ban ökoiskola címet nyertünk.

Eredményes pedagógiai munkánk elismeréseképpen 2017-ben elnyertük az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. Mindhárom jógyakorlatunkat (1. Egyéni fejlesztés mérési rendszer segítségével, 2. Tanulói aktivitáson alapuló természettudományi kompetencia fejlesztés, 3. A közgazdaságtan játékos megismerése) az Oktatási Hivatal példaértékűnek ítélte.

Minden évben szervezünk tanulmányi kirándulásokat, táborokat. Ezekhez igyekszünk megtalálni a pályázati forrásokat.

2018. februárjától az Arany komplex Tehetségpont Akkreditált Kiváló Tehetségpont fokozatot szerzett. A tehetségpont elsősorban a természeti és a nyelvi tehetségek gondozásában jeleskedik, de a történelem, a közgazdaságtan és a sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok számára is lehetőséget nyújt tehetségük továbbfejlesztésére.

A hátrányos helyzetű tanulókat alapítványunk, a Bihari Alma Mater Alapítvány támogatja. Emellett minden évben pályáznak tanulóink mentoraikkal Út az érettségihez Útravaló ösztöndíjra, amelyet tavaly 7 tanulónk nyert meg. Az érettségire épülő gyakorló ápoló képzésben részt vevő tanulók Szabóky Adolf ösztöndíjban részesülhetnek, amely tanulmányi átlagtól függően akár 20 000 - 50 000 Ft/hó is lehet.

A kollégiumi ellátás a KLIK fenntartásában működő Arany János Kollégium felújított épületében 4 ágyas szobákban biztosított. A kollégium családias légkörben (40-60 fő) gazdagon felszerelt könyvtárral, informatikai teremmel, főzőhelyiségekkel, sportolási lehetőségekkel várja a tanulókat. A kollégium az Arany János Gimnáziummal együttműködve biztosítja tanulói számára az egyéni és csoportos fejlesztési, korrepetálási lehetőségeket, tanulmányi kirándulásokat és a rendszeres kulturális programokat. 

 

Közelgő események