Hírek - Tájékoztató az írásbeli és szóbeli vizsgával kapcsolatbanTájékoztató az írásbeli és szóbeli vizsgával kapcsolatban

vissza...

2020.01.02, 08:12

 

Az írásbeli vizsga

 

 • Az írásbeli vizsga ideje 2020. január 18. (szombat) 10.00 óra
 • Gyülekező 9:30-kor az aulában. A diákokat a felügyelő tanárok kisérik fel a termekbe.
 • A vizsgára arcképes igazolványt (diákigazolvány vagy személyi igazolvány) feltétlenül hozni kell!
 • A postai úton kézhez kapott vizsgára hívó lapot is hozni kell.
 • Az írásbeli vizsgák időpontja:
  10:00 – 10.45 Anyanyelv írásbeli

 

10.45-11.0    Szünet

 

11:00 – 11:45 Matematika írásbeli

 

Az írásbeli vizsga alatt a szülők az aulában várakoznak.

 

 • Pótló írásbeli vizsga ideje 2020. január 23. (csütörtök) 14:00 óra
 • Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, aki az előző írásbelin alapos ok (betegség) miatt nem tudtak részt venni. Orvosi igazolást hozni kell! Vizsgaismétlésre nincs mód.

 

Megtekintés, észrevétel

 

 • A javítás központi javítókulcs alapján történik, amely megtekinthető a www.oktatas.hu honlapon 2020. január 18-án 13 órától.
 • Tantárgyanként maximum 50 pont szerezhető.
 • A kijavított dolgozatok megtekinthetők 2020. január 23-án, 8.00-16.00 óra között a 201. teremben (II. emelet).
 • Aki a pótló időpontban írta meg az írásbelit, a kijavított feladatlapot 2020. január 24-én 8.00-16.00 óra között tekintheti meg.
 • A megtekintéskor a kijavított feladatlapokról a tanuló és szülője kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.
 • A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig –tizenhat óráig –írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

Értékelő lapok

 

 • A megtekintés napján az értékelőlapok személyesen átvehetők.
 • Az át nem vett értékelőlapokat 2020. február 6-ig postázzuk. Az eredetit őrizzék meg és annyi példányban fénymásolják, ahány intézménybe jelentkezni kíván a tanuló.

 

 

 

Jelentkezés a középiskolába

 

 • A középiskolákba jelentkezés határideje 2020. február 19.
 • A tanulói adatlap első példánya a Felvételi Központba kerül, ez tartalmazza a középiskolák, és a megjelölt csoportok sorrendjét.
 • A jelentkezési lapok (annyit kell kitölteni, ahány intézménybe jelentkezik a tanuló) a középiskolákba kerülnek.
 • A tanulói adatlap és a jelentkezési lapok kitöltésében az általános iskola segítséget nyújt, azokat postázza, de szülői aláírás szükséges.
 • Aki intézményünkbe jelentkezik, kérjük, csatolja jelentkezési lapjához az írásbeli vizsga értékelő lapjának másolatát, amennyiben felvételi vizsgát tett.

 

Szóbeli felvételi meghallgatás

 

 • Intézményünk a szóbeli meghallgatást 2020. február 26-27-28-án tartja. A meghallgatás mindhárom napon 12.30-kor fog kezdődni.
 • A szóbeli vizsgák beosztásáról írásbeli értesítést nem küldünk. A honlapunkon tesszük közzé a pontos beosztást.
 • A szóbeli meghallgatásra felkészítő foglalkozásokat tartunk a következő időpontokban:

 

2020. február 14. (péntek) 14.30-16.00

 

2020. február 21. (péntek) 14.30-16.00

 

Ideiglenes felvételi jegyzék

 

 • A szóbeli vizsgák eredményét 2020. március 4-én tesszük közzé a honlapunkon illetve az aulában.
 • 2020. március 16-ig hozzuk nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét. A tanulók csak az oktatási azonosító, vagy jelige alapján azonosíthatóak be.

 

A sorrend módosítása

 

 • A tanulói adatlapon megadott sorrend a felvételi eredmények ismeretében módosítható, amelyre 2020. március 19-20-án az általános iskolában van lehetőség.

 

Értesítés a felvételről

 

 • 2020. április 30-ig a középiskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

Beiratkozás

 

 • A felvételt nyert tanulók beiratkozására 2020. június 23-án 9.00-12.00 óra között kerül sor.

 


 

Közelgő események