Hírek - Egészséghét a BSZC Arany János GimnáziumábanEgészséghét a BSZC Arany János Gimnáziumában

vissza...

2018.12.03, 06:40Egészséghét a BSZC Arany János Gimnáziumában

Az iskola Egészségfejlesztési programjában vállaltaknak megfelelően került megrendezésre 2018. november 26. és december 1. között az Egészséghét a gimnáziumban.

 


 

A diákok - egy héten át - osztályfőnöki órák keretében, egészségügyi szakemberek részvételével és segítségével bővíthették az egészséges életmóddal, az egészségtudatos magatartással kapcsolatos ismereteiket. A kilencedikesek a káros szenvedélyekről, a tizedikesek a helyes szexuális magatartásról, a tizenegyedikes tanulók a szexuális úton terjedő betegségekről és azok megelőzéséről beszélgettek a szakemberekkel, a végzősök pedig hatékony stressz-kezelési módszerekkel ismerkedtek meg. Az egészséghét zárása az AIDS világnapjára esett, ezért az iskolavédőnők a HÍV fertőzés terjedési módjaira színes plakátokkal és egy PowerPoint-os bemutatóval hívták fel a figyelmet. A betegséggel kapcsolatos tanulói tájékozottságot pedig rövid TOTÓ-val mérték le. 

A zárónap másik fontos feladata az egészséges táplálkozással kapcsolatos tanulói attitűd megerősítése. A diákönkormányzat felhívására egész héten gyűltek az egészséges ételekhez elkészítéséhez szükséges alapanyagok, hogy szombat reggel ezekből a diákok kóstolókat készítsenek az iskola közössége számára. Az egészséghét új eleme a sport tagozatos diákok által az aulában levezetett zenés reggeli torna.

Ugyancsak ezen a napon volt megtekinthető a tanulók „Káros szenvedélyek” témában készített rajzai, plakátjai.

Az egészséghét és a zárónap programjának megszervezésében, koordinálásában igen nagy szerepet vállalt Nagy Ilona Éva, a diákönkormányzatot segítő tanárnő és az egészségügyi munkaközösség részéről Harasztosiné Kéri Edit tanárnő. 

Köszönetet mondunk lelkes és fáradhatatlan munkájáért; a Berettyóújfalui Praxisközösség koordinátorának Lábiscsák-Erdélyi Zsuzsának és a praxisközösség minden egyes munkatársának, valamint Baloghné Zám Éva és Juhászné Szónya Éva iskolavédőnőknek.

Az iskolaközösség egészségtudatos életmódra való nevelése természetesen nem korlátozódik le erre a hétre. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírja, hogy az iskoláknak kötelezően kell egészségfejlesztést tartani. Eddig a feladathoz nem állt rendelkezésre egységes segédanyag a pedagógusok és szakemberek részére. Ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központ „Iskolai Egészségfejlesztési modellprogramot” dolgozott ki, melynek célja; a 7 – 18 éves korosztály egészségtudatosságának fejlesztése. A projekthez iskolánk is csatlakozott, így 2018. november 29-én 3 pedagógus vett részt a modellprogrammal kapcsolatos felkészítésen Debrecenben. A projekt keretében gyakorlatban alkalmazható, a testi és lelki egészségre egyaránt kiterjedő egészségfejlesztési tartalmak kerülnek kidolgozásra és kipróbálásra, így segítve az iskolák ilyen irányú tevékenységét. A foglalkozások és bemutató órák megtartása a második félév feladata lesz.
 

Közelgő események