Érettségi témakörök:Történelem

1.1.Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században

1.2. Julius Caesar egyeduralmi kísérlete

1.3. Az európai kultúra alapjai

1.3. A kereszténység kialakulása és elterjedése

2.2. A középkori egyház

2.3. A középkori városok jellemzése

2.4. Az iszlám vallás és az arab hódítás

2.5. A középkor kultúrája

3.1 A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás

3.2. Géza és István egyház és államszervezése

3.2. IV. Béla és a tatárjárás

3.3. I. Károly – Anjouk uralkodása

3.4. Hunyadi Mátyás uralkodása

4.1. Nagy földrajzi felfedezések és következményei

4.2. A reformáció irányzatai

4.3. Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában

4.4. A felvilágosodás kora – eszmerendszere és főbb képviselői

5.1. Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése

5.1. Az ország három részre szakadása és a várháborúk kora

5.2. Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete a XVI. században

5.3. Rákóczi-szabadságharc

5.4. Demográfiai és etnikai változások a XVIII. században

5.4. Mária Terézia, II. József és a felvilágosult abszolutizmus Magyarországon

6.1. Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései

6.2. A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői

6.3. A szövetségi rendszerek kialakulása

6.4. Az ipari forradalmak kora

7.1. A reformkor fő kérdései

7.1. Széchenyi és Kossuth reformjai

7.2. A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei

7.2. A pesti forradalom és az Áprilisi törvények

7.3. A kiegyezés

7.4. Gazdaság és társadalom a dualizmus idején

7.4. Dualizmus korának népesség és etnikai helyzete

8.1. Az első világháború és békeszerződések

8.3. Náci ideológia kialakulása és jellemzői

8.4. Kommunizmus ideológiája és a sztálinizmus

8.5. A második világháború kitörése, jellemzői és a holokauszt

9.1. A trianoni békediktátum és következményei

9.2. Horthy-rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései

9.2. Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések

9.3.Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években

9.3.Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” Magyarországon

9.4. Magyarország a második világháborúban

10.1. Az ENSZ létrejötte és működés

10.3. A kétpólusú világ megszűnése a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése Németország újraegyesítése

10.4. Az Európai Unió alapelvei, intézményei, működése

10.5. Globális világgazdaság ellentmondásai

11.1. Rákosi korszak életmódja

11.2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc

11.3. Kádár-rendszer jellemzői, életmód, mindennapok

11.4. A piacgazdaságra való áttérés és következményei

11.4. Rendszerváltás főbb eseményei

11.5. A határon túli magyarság 1945-től

12.1. A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői napjainkban

12.1. A szociális ellátórendszer fő elemei

12.2. A politikai intézményrendszer fő elemei

12.2. A választási rendszer fő elemei

12.2. Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása, az állampolgári jogok, kötelességek

12.3. A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, banki ügyletek)

12.3. Munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettsége, munkaviszony megszűnése

 

Történelem érettségi 2017-től (tartalom és kompetenciák)

Történelem érettségi - fogalmak, személyek, évszámok, topográfia

Közelgő események