Bázisintézmény

Az Oktatási Hivatal a Köznevelési Kerekasztal szakmai támogatásával az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére 2017. januárjában pályázatot írt ki köznevelési intézmények számára. A Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatára az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a pályázatban bemutatott, intézményünkben folyó pedagógiai munka alapján iskolánkat érdemesnek ítélte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” Cím viselésére.

Ki lehet bázisintézmény? A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésben koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai, módszertani, szervezeti struktúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgaáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus, vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményként vállaljuk, hogy

  • jelenlegi módszertani modelljeinket, jó gyakorlatainkat rendelkezésére bocsátjuk az érdeklődők számára hospitálási alkalmak, szakmai előadások és műhelymunkák során.
  • természettudományos tehetséggondozó műhelyünk foglalkozásait nyitottá tesszük az érdeklődők számára,
  • előadást tartunk a tehetségkeresés intézményünkben folyó módszeréről, a tehetségdiagnosztika nálunk alkalmazott módjairól, bővítési lehetőségeiről, továbbá az „Egyéni fejlesztés mérési rendszer segítségével” című felzárkóztató módszertani modellünk elméleti hátteréről, gyakorlatáról és eredményeiről,
  • workshopot tartunk a mérés és tehetségdiagnosztika gyakorlati alkalmazásáról,
  • műhelymunka keretében gazdasági játékokat tanítunk az érdeklődőknek, amelyek jól beépíthetőek a közgazdasági szakgimnáziumok szakmai elméleti és gyakorlati tanóráiba és a gimnáziumok osztályfőnöki, esetleg társadalomismeret vagy gazdaságföldrajzi óráiba,
  • felkérés esetén helyet biztosítunk pedagógus továbbképzéseknek, rendezvényeknek, szélesebb körű közismereti vagy szakmai versenyeknek. Jógyakorlataink:  „Egyéni fejlesztés mérési rendszer segítségével” elnevezésű módszertani modell  Tanulói tevékenységbe ágyazott természettudományi kompetencia erősítése  „A közgazdaságtan játékos megismerése”

Kapcsolattartó:

Szűcsné Csontos Katalin

Telefon: 54/402-250

Email: aranyjg@windowslive.com

 
Beszámolók:

- Beszámoló 2017-2018

- Beszámoló 2018-2019

Munkatervek:

Közelgő események